Pakume tööd inimestele, kes on:

- kohusetundlikud ja ausad;
- sobivad meeskonnatööks ja oskavad iseseisvalt otsustada;
- õppimisvõimelised;
- sõbralikud ja head suhtlejad;
- pingele vastupidavad ja valmis monotoonseks tööks.

Nõutav on eesti keele valdamine, Eesti kodakondsus või alaline elamisluba, samuti kohtulike karistuste puudumine.

Eriti hindame töökogemusi turvateenistuse valdkonnas, keelteoskust ja positiivset soovituskirja eelmisest töökohast.

Sisestage nõutavad andmed ankeeti ja vajutage OK. Me võtame teiega lühiajal ankeedis märgitud telefonidel ühendust.

 

* - Kohustuslikud väljad


ISIKUANDMED
NIMI*:
PEREKONNANIMI*:
ISANIMI:
SÜNNPÄEV*:
S�NNIKOHT:
KODAKONDSUS*:
RAHVUS:
ELUKOHT*:
KODUTELEFON:
MOBIILTELEFON:
TÖÖTELEFON:
PASSIANDMED
ISIKUKOOD:
PASSINUMBER:
VÄLJAANDJA:
V.A. KUUPÄEV:
KEHTIB KUNI:
PEREKOND
PEREKONNASEIS*:
LAPSED
(nimi, perekonnanimi, sünnipäev)
1.
2.
3.
ABIKAASA/ELUKAASLANE
NIMI:
PEREKONNANIMI:
SÜNNIPÄEV:
TÖÖKOHT:
AMET:
ELUKOHT:
TELEFON:
EMA
NIMI:
PEREKONNANIMI:
TÖÖKOHT:
AMET:
ELUKOHT:
TELEFON:
ISA
NIMI:
PEREKONNANIMI:
TÖÖKOHT:
AMET:
ELUKOHT:
TELEFON:
HARIDUS
HARIDUS*:
(kooli nimetus, õppimise aeg, kvalifikatsioon)
1.
2.
3.
4.
T�IENDKOOLITUS
(koolitusfirma, kursuse nimetus, kestvus)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KEELEOSKUS
EMAKEEL:eesti
vene
inglise
saksa
soome
VABA KÕNES JA KIRJAS:eesti
vene
inglise
saksa
soome
SAAN SUHTLEMISEGA HAKKAMA:eesti
vene
inglise
saksa
soome
SAAN ARU, SUHTLEN VÄHESEL MÖÖRAL:eesti
vene
inglise
saksa
soome
SAAN ARU, EI SUHTLE:eesti
vene
inglise
saksa
soome
KIRJUTAN VABALT, ILMA VIGADETA:eesti
vene
inglise
saksa
soome
ARVUTIOSKUS
(märkige ära konkreetsed oskused k.a.programmid, mida oskate kasutada)
TEKSTITÖÖTLUS:
TABELARVUTUS:
PROGRAMEERIMINE:
TÖÖKOGEMUS
5 viimased töökohta, alustades viimasest
(firma, amet, töö periood, lahkumise põhjus)
1.
2.
3.
4.
5.
KAITSETEENISTUS
SÕJAVÄEKOHUSLANE:JAH
EI
EI OLE TEENINUD (põhjus):
VÄELIIK/AUASTE:
ERIVÄLJAÕPE:
AUTOJUHILOAD
NUMBER:
KATEGOORIA:
STAAŽ:
KARISTUSED:
KARISTUSED:JAH
EI
(kriminaal-, tsiviil-, või halduskorras s.h. liiklustrahvid)
põhjus, aasta, süüdistused, karistused
1.
2.
3.
TERVISLIK SEISUND
TERVISLIK SEISUND*:
(p�etud pikaajalised rasked haigused, �nnetusjuhtumid, operatsioonid)
VIIMANE TERVISEKONTROLL:
(millal, kus)
SUITSETAMINE:JAH
EI
NARKOOTIKUMID:JAH
EI
ALKOHOOL*:
SOOVID TULEVASE TÖÖ KOHTA:
MIKS OTSITE UUT TÖÖKOHTA:
SOVITAV AMET VÕI TEGEVUSVALDKOND*:
VÕIMALIK TÖÖLEASUTAMISE AEG (kuupäev):
PALGASOOV (bruttopalk):
HARRASTUSED, HUVID, HOBID
KAS OLETE TEGELENUD MÕNE SPORDIALA?
(Kui jah, kui kaua ja milliste telemustega?):
KAS OLETE MÕNE ÜHINGI, KLUBI, PARTEI VÕI MUU ORGANISATSIOONI LIIGE?
(Kui jah, siis milliste?):
HOBID, HUVIALAD: