AMS Videovalve

Teie objekti perimeetri ja/või sisekaamerate AMS platvormil toimiv automaatne jälgimine meie valvekeskusest lokaalse analüütilise videovalvesüsteemi abil, mis on paigaldatud objektile ja ühendatud valvekeskusega internetiühenduse kaudu.

Kui teie objekti videovalve seadmed registreerivad liikumist määratud tsoonides ning määratud suunades, süsteem edastab valvekeskusesse häiresignaali koos videopiltidega (häiret tekkitanud sündmus ja pilt reaalajas).Videopilt võimaldab operaatoril olukorda hinnata ja otsustada optimaalse tegevuskava üle. Operaator otsustab, kas on vajadust saata objektile patrullteenistust ning vajadusel kutsuda objektile koos patrullteenistusega ka abijõudu (politsei, päästeteenistus, avariiteenistus). Operaatoril on võimalus kasutada audiokanalit objekti kaameratega, ning selle abil teostada ennetava hoiatust korrarikkujale.

Patrullteenistuse töötajad selgitavad kohapeal välja häiresignaali täpse põhjuse: viivad läbi objekti välise ülevaatuse, sissemurdmise jälgede avastamise korral ka siseruumide või territooriumi ülevaatuse. Ülevaatuse tulemustest teatatakse viivitamatult valvekeskusele, kes otsustab olukorrast sõltuvalt edasise tegutsemise üle: kutsub välja politsei, päästeteenistust, avariiteenistust. Kui patrullteenistuse töötajad avastavad teie objektil kõrvalisi isikuid, kes viibivad seal ebaseaduslikult või on ohtlikud teile või teie objekti julgeolekule, võtavad nad tarvitusele nende kinnipidamiseks vajalikud meetmed. Tulekahju avastamisel püüavad nad võimalikult piirata selle levikut kuni päästeteenistuse saabumiseni.

Teave sündmuse kohta edastatakse kohe teile või teie kontaktisikutele. Patrullteenistuse töötajad ei lahku objektilt kuni teie saabumiseni. Teenuse maksumus sisaldab nende viibimist objektil kuni 30 minutit. Patrullteenistuse töötajate edasine viibimine objektil on tasuline. Patrullekipaaži väljasõit häire korral on teenuse maksumuse sees (välja arvatud väljasõidud kliendi enda poolt põhjustatud valehäirete peale). Iga väljasõit fikseeritakse vastava aktiga.

Tehnilised tingimused:

  • Tellija tagab staatilise IP aadressiga interneti ühendust ja esitab ruuteri konfiguratsiooni.
  • Interneti üleslaadimise kiirus peab olema mitte alla 3 Mbps ühe kaamerasensori kohta.
  • Valveobjekt peab olema varustatud vajaliku intellektuaalsete kaamerate arvuga.

Miks valida:

  • Soodsam alternatiiv või täiendus mehitatud valvele.
  • Paljudel juhtudel soodsam ja effektiivsem alternatiiv perimeetrivalvesüsteemidele.

Kui Teil tekkis huvi või lisaküsimusi seoses pakutava teenusega, palun pöörduge meie poole:

Tel: 670 0063
Email: desperado@desperado.ee