Patrullteenus

Patrullekipaažide kontrollreidid teie objektile teie poolt soovitud aegadel.

Patrullekipaaž kontrollib valvatava objekti seisukorda teiega kokku lepitud ja lepingus sätestatud parameetrite alusel. Pärast iga kontrollreidi fikseeritakse olukord valvataval objektil vastava aktiga.

Kui objektile on tekitatud kahju, on tekkinud niisugune oht või avastatud muud režiimi rikkumised, teatavad patrullteenistuse töötajad sellest valvekeskusele ja võtavad tarvitusele vajalikud abinõud. Valvekeskus informeerib teid viivitamatult sündmusest ja kutsub vajadusel välja politsei või päästeteenistuse. Patrullteenistuse töötajad ei lahku objektilt enne teie või teie kontaktisikute saabumist.

Teenus on efektiivne neil juhtudel, kui vajatakse objekti perioodilist ülevaatust: näiteks tehnilise valve all oleva objekti täiendavaks kontrollimiseks, omaenese sisevalve kontrollimiseks jne.

Kui Teil tekkis huvi või lisaküsimusi seoses pakutava teenusega, palun pöörduge meie poole:

Tel: 670 0063
Email: desperado@desperado.ee