Objekti valvestamise ja valve alt mahavõtmise automaatne kontroll

Teie poolt objekti valvestamiseks ja valve alt mahavõtmiseks kehtestatud tähtaegadest kinnipidamise kontroll.
Teie määrate:

  • nädalapäevad, millal objekt tuleb valvestada ja valve alt maha võtta;
  • ajavahemiku, mille vältel tuleb objekt valvestada;
  • ajavahemiku, mille vältel tuleb objekti valvata (see võib igal nädalapäeval erinev olla);
  • ajavahemiku, mille vältel tuleb objekt valve alt maha võtta;
  • nädalapäevad, millal ei tohi objekti üldse valve alt maha võtta;
  • isikud, kellel on õigus objekti valvestada ja see valve alt maha võtta mis tahes päeval ja mis tahes kellaajal.

Meie valvekeskus saab häiresignaali, kui:

  • objekt võetakse valve alt maha enne teie poolt määratud aega;
  • objekt ei ole määratud ajal valve alt maha võetud;
  • objekt valvestatakse enne teie poolt määratud aega;
  • objekt ei ole valvestatud teie poolt määratud ajal.

Nendel juhtudel, olenevalt lepingust, valvekeskus kas informeerib teid toimunust või saadab objektile režiimi rikkumise põhjuste väljaselgitamiseks patrullekipaaži.

Kui Teil tekkis huvi või lisaküsimusi seoses pakutava teenusega, palun pöörduge meie poole:

Tel: 670 0063
Email: desperado@desperado.ee