Mehitatud valve

Turvatöötaja viibib teie objektil pidevalt.

Turvatöötaja ülesanded on järgmised:

 • objekti vara või personali ohustavate olukordade ennetamine, prognoosimine ja ärahoidmine;
 • tekkinud konfliktsituatsioonide lahendamine;
 • teie poolt kehtestatud läbipääsukorra organiseerimine ja elluviimine.

Lepingu sõlmimisele eelneb:

 • objekti turvakontseptsiooni väljatöötamine;
 • kõigi riskide üksikasjalik analüüs objekti iseärasustest lähtuvalt;
 • tellijale soovituste koostamine objekti ohutuse taseme tõstmiseks: tehnilise valve vahendite valik (valvesignalisatsioon, tulekahjusignalisatsioon, videovalve), infolekke vastaste, läbipääsu kontrolli, tööajaarvestuse ja teiste vahendite valik.

Objekti turvamise iseärasuste üksikasjaliku uurimise põhjal koostatakse turvatöötajate jaoks ametijuhend. Desperado Turvateenistuse töötajatel on kutsekvalifikatsiooni tunnistused, nad kannavad ühtset vormi ja on varustatud seadusega lubatud erivahenditega. Turvatöötajad on pidevalt ühenduses valvekeskusega. Lisaks sellele:

 • häire korral sõidab objektile patrullekipaaž ja vajadusel kutsutakse ka politsei või päästeteenistus.
 • kui objekt on varustatud tehnilise valve vahenditega (valvesignalisatsioon, tulekahjusignalisatsioon), siis on see meie valvekeskuse pideva kontrolli all.
 • kui objektile on paigaldatud vajalik videovalvesüsteem, seal on Interneti püsiühendus ja staatiline IP-aadress, siis on olukord objektil meie valvekeskuses jälgitav reaalajas (näiteks häire puhul, turvatöötaja sunnitud eemaldumise või temapoolse päringu korral).
 • tagatakse tehnilise valve süsteemide regulaarne hooldus.
 • iga kuu koostatakse tellijale üksikasjalik akt valvatava objekti seisukorra kohta, kus antakse hinnang kõigile ohuteguritele.

Kui Teil tekkis huvi või lisaküsimusi seoses pakutava teenusega, palun pöörduge meie poole:

Tel: 670 0063
Email: desperado@desperado.ee