Tehnilise valve täisteenus

Teie objekti jälgimine meie valvekeskuses lokaalse häiresüsteemi abil, mis on paigaldatud objektile ja ühendatud valvekeskusega raadio-, GSM või telefonimodemi kaudu.

Kui valvekeskus saab häiresignaali tüübiga “Sissetung”, “Tulekahju”, “Paanika”, suunatakse objektile viivitamatult kõige lähemal viibiv patrullekipaaž.

Patrullteenistuse töötajad selgitavad kohapeal välja häiresignaali põhjuse: viivad läbi objekti välise ülevaatuse, sissemurdmise jälgede avastamise korral ka siseruumide ülevaatuse. Ülevaatuse tulemustest teatatakse viivitamatult valvekeskusele, kes otsustab olukorrast sõltuvalt edasise tegutsemise üle: kutsub välja politsei, tuletõrje (vajadusel ka päästeteenistuse). Kui patrullteenistuse töötajad avastavad teie objektil kõrvalisi isikuid, kes viibivad seal ebaseaduslikult või on ohtlikud teile või teie objekti julgeolekule, võtavad nad tarvitusele nende kinnipidamiseks vajalikud meetmed. Tulekahju avastamisel püüavad nad võimalikult piirata selle levikut.

Teave sündmuse kohta edastatakse kohe teile või teie kontaktisikutele. Patrullteenistuse töötajad ei lahku objektilt kuni teie saabumiseni. Teenuse maksumus sisaldab nende viibimist objektil kuni 60 minutit. Patrullteenistuse töötajate edasine viibimine objektil on tasuline. Patrullekipaaži väljasõit häire korral on samuti teenuse maksumuse sees (välja arvatud väljasõidud kliendi enda poolt põhjustatud valehäirete peale).

Iga väljasõit fikseeritakse vastava aktiga.

Kui Teil tekkis huvi või lisaküsimusi seoses pakutava teenusega, palun pöörduge meie poole:

Tel: 670 0063
Email: desperado@desperado.ee