Tehnilise valve kombineeritud teenus

Teie objekti jälgimine meie valvekeskuses lokaalse häiresüsteemi abil, mis on paigaldatud objektile ja ühendatud valvekeskusega raadio-, GSM või telefonimodemi kaudu.

Kui valvekeskus saab häiresignaali tüübiga “Sissetung” või “Tulekahju”, teatab valvekeskuse operaator signaali iseloomust teile või teie kontaktisikutele. Kõige lähemal viibiv patrullekipaaž suunatakse objektile, kui:

  • teilt või teie kontaktisikutelt saadakse vastav korraldus;
  • teie või teie kontaktisikutega ei õnnestu saada ühendust 3 minuti jooksul.

Kui valvekeskus saab häiresignaali tüübiga “Paanika” (paanikanupu aktiveerimise korral) suundub patrullekipaaž objektile viivitamatult, ilma teiega kooskõlastamata.

Patrullteenistuse töötajad selgitavad kohapeal välja häiresignaali põhjuse: viivad läbi objekti välise ülevaatuse, sissemurdmise jälgede avastamise korral aga ka siseruumide ülevaatuse. Ülevaatuse tulemustest teatatakse viivitamatult valvekeskusele, kes otsustab olukorrast sõltuvalt edasise tegutsemise üle: kutsub välja politsei, tuletõrje (vajadusel ka päästeteenistuse). Kui patrullteenistuse töötajad avastavad teie objektil kõrvalisi isikuid, kes viibivad seal ebaseaduslikult või on ohtlikud teile või teie objekti julgeolekule, võtavad nad tarvitusele nende kinnipidamiseks vajalikud meetmed. Tulekahju avastamisel püüavad nad võimalikult piirata selle levikut.

Teave sündmuse kohta edastatakse kohe teile või teie kontaktisikutele. Patrullteenistuse töötajad ei lahku objektilt kuni teie saabumiseni. Teenuse maksumus sisaldab nende viibimist objektil kuni 30 minutit. Patrullteenistuse töötajate edasine viibimine objektil on tasuline. Patrullekipaaži väljasõit häire korral on tasuline.

Iga väljasõit fikseeritakse vastava aktiga.

Kui Teil tekkis huvi või lisaküsimusi seoses pakutava teenusega, palun pöörduge meie poole:

Tel: 670 0063
Email: desperado@desperado.ee